Griekenland: kies je bestemming op basis van jouw reizigerstype

Reizigers worden steeds slimmer als het gaat om het kiezen van hun volgende vakantie. Ze weten precies wie ze zijn en wat ze willen van een aanstaande vakantie, waardoor ze ervoor zorgen dat aan hun behoeften wordt voldaan en, hopelijk, zelfs wordt overtroffen. Als je een reiziger bent die goed weet wat je wilt en een sterk idee heeft van welke vakantie-ervaring je zoekt, wordt het zoeken naar een vakantie eenvoudiger, waardoor de bucketlist van de bestemming wordt beperkt tot een meer plausibele, gerichte shortlist. Dit is vooral handig wanneer je een ongelooflijk diverse plaats zoals Griekenland wilt bezoeken, met zoveel verschillende plaatsen voor verschillende soorten mensen. Om je reisonderzoek te vereenvoudigen, kun je als volgt jouw vakantiebestemming in Griekenland kiezen via de volgende reizigerstypen.

De genieters

Dit zijn de types die liever een paar keer per jaar genieten van een lang verblijf. Ze kiezen meestal een bestemming of resort en brengen de gehele duur van hun verblijf op één locatie door. Meestal willen deze genieters omringd worden door veel faciliteiten en diensten die hun vakantie helemaal moeiteloos maken. Vaak kiezen ze ook voor vol- of halfpension, deze reizigers willen elke ervaring binnen handbereik hebben. Ontspannen is een groot deel van wat de genieters willen doen. In Griekenland, de populaire badplaats Porto Heli, belooft precies dat. Porto Heli in de Peloponnesos, op slechts een paar uur rijden van Athene, was de topbestemming van Athene voor het ontsnappen aan de stad; veel Atheners hebben eigenlijk het schilderachtige gebied van Porto Heli gekozen voor hun zomerhuisjes. Ben jij een genieter en ben je op zoek naar een buiten de gebaande paden gelegen locatie die al lang favoriet is bij de lokale bevolking ? Het AKS Hinitsa Bay Hotel in Porto Heli is de bestemming voor jou! Genesteld op een klein privéstrand, met uitzicht op het groene eilandje Hinitsa en verder achterop het eiland Spetses, kan je de exclusiviteit van een sensationele locatie in de buurt van Athene voelen, die een sterke eilandvibe uitstraalt.

De cultuur liefhebber

De cultuurliefhebbers zijn degenen die de culturele attracties van hun gekozen bestemming volledig willen ervaren. Nadat ze naar een plaats zijn gereisd, zullen ze zelden terugkeren, omdat ze de essentie van elke locatie die ze bezoeken al hebben opgezogen. Dit type reiziger zal aangetrokken worden naar plaatsen die een sterke band hebben met het verleden en waar geschiedenis voelbaar is en weerklinkt in de hallen van gebouwen en steegjes. Een van die plaatsen is de oude stad op het eiland Corfu, de smaragdgroene dame van de Ionische Zee zoals de lokale bevolking ernaar verwijst. Het is een locatie die sterk doordrenkt is met de overblijfselen van het Venetiaanse tijdperk, verweven met Byzantijnse invloeden en de uitstraling van de Victoriaanse en de Progressieve periode. Tijdens de late 19e eeuw was Corfu-stad een attractie voor de internationale royalty en aristocratie, van wie velen besloten om daar een zomerresidentie te kopen. Het Achilleion-paleis, het Mon Repos-paleis en het paleis van St. Michael en St. George zijn slechts de top 3 oriëntatiepunten voor de cultuurliefhebbers om te bekijken. Er zijn niet één maar twee forten, kastelen, kloosters, statige landhuizen en grote herenhuizen, evenals enkele natuurgebieden. Om het verleden van de gouden jaren van Corfu volledig in zich op te nemen, zal een verblijf in het Mon Repos Palace “Art Hotel” je omringen met een ouderwetse elegantie en originele 18e-eeuwse antieke stukken.

Solo of groepsreizen

Er is één ding dat solo- en groepsreizigers gemeen hebben: ze zijn autonoom. Hoewel groupies zich meer zorgen maken om bij elkaar te blijven tijdens hun vakantie, vinden individuele reizigers het niet erg om zelf op pad te gaan en hun eigen tempo te bepalen. De onafhankelijkheid die individuele reizigers meestal zoeken, kan vaak een uitdaging zijn, terwijl groepen de neiging hebben om een ​​vooraf gedefinieerde reisroute te verkiezen. Er is één manier van vakantie in Griekenland die gunstig kan zijn voor beide typen. Variety Cruises biedt voor zowel groepen als solo’s ongelooflijke vakantieroutes aan voor cruises rond de Griekse eilanden en kustlocaties. Groepen blijven bij elkaar aan boord, terwijl individuele reizigers wat gezelschap kunnen vinden en misschien nieuwe vrienden kunnen maken tijdens de cruise. Beide mogen een handvol bestemmingen bezoeken, met optionele binnenlandse excursies beschikbaar. Misschien is het niet de meest betaalbare vakantie voor individuele reizigers, terwijl groepen misschien een beter tarief krijgen, maar investeren in een vakantie die de verborgen schatten van zoveel bestemmingen onthult in een enkele reis die veiligheid, gemak en comfort garandeert , heeft absoluut zijn beloningen.

Citytrippers

Degenen die proberen te ontsnappen aan hun routine, maar toch liever het comfort van een stedelijke vakantie doorbrengen, overweeg dan een bezoek aan Cyprus? Als u het uitzicht op zee niet erg vindt, zover het oog reikt, op een rustige locatie die het alternatief biedt van de drukte van de stad, hoeft u niet verder te zoeken dan Limassol. Technisch gezien geen onderdeel van Griekenland, maar Cyprus deelt veel van de Griekse charme aan zee in combinatie met een verwesterde standaard van toeristische ontwikkeling waar stedelijke reizigers dol op zullen zijn. Limassol is zeker een topbestemming om te bezoeken in Cyprus, omdat het een van de mooiste is. Het heeft een geweldig strandboulevard die volledig is gekapitaliseerd, zodat bezoekers er het maximale uit kunnen halen.
Harmony Bay Hotel in Limassol is gunstig gelegen aan de rand van het centrum en biedt stedelijke reizigers het beste van twee werelden met een overvloed aan interessante dingen om te zien en te doen. Het is niet elke dag dat je een moderne, mediterrane kuststad bezoekt met kastelen, vestingwerken, Byzantijnse kloosters en katholieke kathedralen, grote moskeeën en een unieke, levendige cultuur die precies in het midden tussen oost en west ligt.

Wat voor type reiziger ben jij en welke bestemming spreekt jou het meeste aan?

Liefs,

Romy

*Dit artikel is geschreven in samenwerking met Nelios.com

——————————————————————————————————————–** ENGLISH VERSION**

Greece: choose your holiday based on your traveller type

More and more, travellers are becoming increasingly savvy when it comes to choosing their next holiday. They know exactly who they are and what they want from an upcoming vacation, thus ensuring that their needs will be met and, hopefully, even exceeded. Being a traveller who knows their type and has a strong idea of what holiday experience they are looking for makes the holiday search easier, narrowing the destination bucket list into a more plausible, targeted shortlist. This is especially handy when considering visiting an incredibly diverse place such as Greece, with so many different places for different kinds of people. In the name of simplifying your travel research, here is how to choose your holiday destination in Greece if you belong to one of the following traveller types.

Best for Holiday Makers

These are the types who prefer to indulge in long stay holidays a couple of times a year. They typically choose one destination or resort and spend the entire duration of their stay in a single location. Usually the holiday makers want to be surrounded by many facilities and services that will make their holiday entirely effortless. Often also choosing full or half boarding options, these travellers want every experience available right within their reach. Chilling and relaxing is a great part of what holiday makers want to do, and making this specific to Greece, the popular resort town of Porto Heli, promises exactly that. Just a few hours drive from Athens, Porto Heli in the Peloponnese, has been Athenians top destination to when needing to escape the city; many Athenians have actually chosen the quaint area of Porto Heli for their summer homes. Those holiday maker types among you who want to discover an off-the-beaten-track location that has long been a local’s favourite, the seafront resort AKS Hinitsa Bay Hotel in Porto Heli is calling you. Nestled on a small, private beach, overlooking the verdant islet of Hinitsa and, further behind, the island of Spetses, holiday makers will be able to feel the exclusivity of a sensational location close to Athens that exudes a strong island vibe.

Best for Culture Buffs

The culture buffs are those who seek to fully experience the cultural attractions of their chosen destination. After travelling to a place, they will rarely return since they have already soaked up the essence of every location they visit. This type of traveller will be drawn to places that have a strong connection to the past and where history is palpable and reverberates in the halls of buildings and alleyways. One such place is the old town on the island of Corfu, the emerald lady of the Ionian as the locals refer to it. It is a location that is heavily infused with the remnants of the Venetian era, interwoven with Byzantine influences and the aura of the Victorian and the Progressive periods. During the late 19th century Corfu town was a poll of attraction for the international royalty and aristocracy, many of whom decided to buy a summer residence there. The Achilleion Palace, the Mon Repos Palace and the Palace of St. Michael and St. George are only the top 3 landmarks for the culture buffs to check-out. More includes not one but two fortresses, castles, monasteries, stately manors and grand mansions as well as a few natural sites. For fully absorbing the past grandeur of Corfu’s golden years, staying at the adults-only Mayor Mon Repos Palace “Art Hotel” will surround you with an old age elegance and original 18th century antique pieces.

Best for Solos or Groups

There is one thing that solo traveller types and groups have in common: they are autonomous. Although groupies are more concerned about sticking together on their holidays, solo travellers do not mind going wandering off on their own, setting their own pace. The independence that solo travellers usually seek can often be a challenge, while groups tend to prefer a predefined itinerary. There is one way of holidaying in Greece that could be beneficial to both types. A boutique cruiser such as Variety Cruises offers both groups and solos with incredible holiday itineraries for cruises around the Greek islands and coastal locations. Groups get to stick together on board, while solo travellers can find some companionship and perhaps make some new friends during the cruise. Both get to visit a handful of destinations, with optional inland excursions available, while there is no other way of including so much in a single itinerary, due to the vast distances that must be covered. Perhaps it is not the most affordable holiday for solo travellers, whereas groups may be able to get a better rate, however, investing in a holiday that will reveal the hidden treasures of so many destinations in a single trip that guarantees safety, ease and comfort, definitely has its rewards.

Best for Urban Travellers

Those who seek to escape their routine, yet prefer the comfort of going on an urban holiday, why not consider visiting Cyprus? If you do not mind sea views as far as the eye can see, in a tranquil location that offers the alternative of the city’s hustle and bustle, look no further than Limassol.
Technically not part of Greece, but Cyprus shares much of Greece’s seaside charm combined with a westernized standard of touristic development that urban travellers will love. Limassol definitely to the top destinations to visit in Cyprus, as it is one of the most beautiful, morphologically speaking. It has a great seafront that is fully capitalized so that visitors get the most out of it.
Harmony Bay Hotel in Limassol is conveniently located on the outskirts of the center, offering urban travellers the best of both worlds with a plethora of interesting things to see and do. It is not everyday that you get to visit a modern, coastal Mediterranean city with castles, fortifications, Byzantine monasteries and Catholic cathedrals, grand mosques and a unique, vibrant culture that is right in the middle between east and west.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.